Międzypokoleniowe spotkanie w Szufnarowej

6 października 2019 r. w Szufnarowej odbyło się wydarzenie promujące i wieńczące realizowane zadanie  w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020. Było to podsumowanie zadania pn. Wydanie publikacji pod tytułem „Ocalone wspomnienia - II wojna światowa w pamięci mieszkańców Szufnarowej”. Książka pt. „Ocalone wspomnienia - II wojna światowa w pamięci mieszkańców Szufnarowej”  to lekcja historii dla wielu pokoleń przekazana przez żyjących mieszkańców Szufnarowej, świadków tragicznych czasów II wojny światowej.

Na wydanie książki złożyły się prace wielu osób:
- uczniowie SP. im. Jana Pawła II w Szufnarowej oraz członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa przeprowadzali wywiady wśród żyjących świadków II wojny światowej oraz wykonali dokumentację zdjęciową,
- ilustracje plastyczne wykonane przez Pawła i Tomasza Micków oraz Jana Szteligi,
- głosy rozmówców utrwalone na płycie CD opracowanej przez Mateusza Koziarza,
- zespół aktywnych członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa, w składzie Danuta Brzoza, Elżbieta Piękoś i Zenon Petka dokonał opracowania wywiadów w formie tekstu do publikacji,  opracowania szaty graficznej i organizacji wydruku.

Realizacja zadania przyczyniła się do podniesienia poziomu integracji mieszkańców i utrwalenia więzi międzypokoleniowej a także kultywowania tradycji obchodów związanych z rocznicą tragicznych wydarzeń II wojny światowej. Pozwoliła zachować w pamięci tych, którzy zginęli oraz dowartościować żyjących świadków  i uzmysłowić im jak ważni są oni i ich wspomnienia tragicznego okresu młodości i dzieciństwa dla młodego pokolenia. Publikacja uświadamia młodemu pokoleniu, że tragizm wojny dotykał także mieszkańców małych społeczności lokalnych, pokazuje jakie brzemię doświadczeń życiowych dźwigają na swych barkach żyjący świadkowie wojny.  Na zorganizowane wydarzenie promocyjne zaproszone  zostały osoby udzielające wywiadów, przedstawiciele władz samorządowych, oraz mieszkańcy lokalnej społeczności. Podczas wydarzenia młodzież czytała fragmenty wspomnień, przeplatając je tematycznie dobranymi piosenkami. Z kolei zaprzyjaźniony folklorysta, popularyzator kultury ludowej wśród młodzieży i dorosłych, znawca śpiewu tradycyjnego południowo-wschodniej Polski pan Bartosz Gałązka przedstawił opracowane pieśni, które znalazły się na dołączonej do książki płycie. Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało poczęstunek, który umilał spędzony czas i rozmowy w gronie znajomych, którzy często po wielu latach spotkali się w swojej rodzinnej miejscowości. W organizację wydarzenia zaangażowali się członkowie Sołeckiej Grupy Odnowy Wsi, Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa, Koła Gospodyń Wiejskich, młodzież.

 
2019-10-15
admin,
 
Wycieczka szkolna do Krakowa – 25.09.2019

Przedszkolaki i uczniowie klas I-III oraz 14 rodziców uczestniczyło w wyjeździe do Krakowa. Celem wycieczki było poznanie zabytków i osobliwości dawnej stolicy Polski. Najpierw zwiedziliśmy krakowskie ZOO, gdzie dzieci miały możliwość poobserwowania  wielu ciekawych zwierząt polskich i egzotycznych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się małpy, żyrafy, zebry, duże koty – lwy, tygrysy, pantery, a także  pokaz karmienia uchatek i słoni. Następnym punktem programu był Wawel. Byliśmy w Katedrze Wawelskiej przy grobach pierwszych królów Polski, na dziedzińcu Zamku Królewskiego, w Smoczej Jamie, przy Pomniku Smoka, który ział ogniem, i spacerowaliśmy nad Wisłą podziwiając jaka jest szeroka. Następnie Traktem Królewskim przeszliśmy na Rynek. Dzieci dowiedziały się jak wyglądał średniowieczny rynek, jaką funkcję pełnił, od czego pochodzi nazwa Sukiennice, na Placu Mariackim słuchaliśmy krakowskiego  hejnału. Byliśmy także na dziedzińcu Collegium Maius, gdzie podziwialiśmy zegar muzyczny.  Poznaliśmy także  legendy związane z Krakowem: o smoku wawelskim, o hejnale, o krakowskich gołębiach, o dwóch braciach i oczywiście  historię żółtej ciżemki.  Mimo iż deszcz trochę nas straszył, wszyscy uczestnicy wycieczki, trochę zmęczeni, ale zadowoleni  i pełni wrażeń, wrócili do domów.

 
2019-10-13
admin,
 
Bieszczady

W sobotę 29 września uczniowie naszej szkoły wspólnie z opiekunami i uczniami SP w Jaszczurowej wzięli udział w całodniowej wycieczce w Bieszczady. Głównym celem wycieczki było pokonanie 17 km trasy: Przelecz Wyznianska- Mała Rawka- Duża Rawka- Krzemieniec. Mimo zmęczenia uczestnicy wrócili do domów uśmiechnięci i bardzo zadowoleni z tak aktywnie spędzonego dnia.

 
2019-10-08
admin,
 
Spotkanie promocyjne książki

Grupa Odnowy Wsi, Koło Gospodyń Wiejskich  i Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa serdecznie zapraszają Mieszkańców Szufnarowej na spotkanie promocyjne książki Ocalone wspomnienia. II wojna światowa w pamięci mieszkańców Szufnarowej”. Spotkanie odbędzie się 6 października 2019 roku o godz. 14.00 w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szufnarowej.

Serdecznie zapraszamy

 
2019-10-04
admin,
 
Spotkanie z rodzicami

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szufnarowej informuje, że w dniu 23 września 2019 r. (poniedziałek) o godz.1600 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej z wychowawcami klas. Spotkanie poprzedzone będzie krótkim zebraniem ogólnym z dyrektorem szkoły, na którym poruszone będą ważne sprawy dotyczące zmian pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2019/20.

 
2019-09-20
admin,
 
Plan lekcji na nowy rok szkolny

Aktualny plan lekcji dla poszczególnych klas Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szufnarowej na I semestr roku szkolnego 2019/2020 jest już dostępny na stronie szkoły w menu w zakładce Dla ucznia lub pod linkiem: http://spszufnarowa.pl/?view=plan. Możliwe zmiany! 

 
2019-09-03
admin,
 
Nowy rok szkolny 2019/2020

 Za nami wakacje. Przed nami kolejny rok szkolny. A w nim wiele zmian, będą nowi nauczyciele i wychowawcy. Czas pakować plecaki. Życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły nowych sił do pracy oraz wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.

Przypominam, że rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się 2 września 2019 r. w Szufnarowej o godzinie 8.00 będzie msza św. w kościele a po niej inauguracja roku na hali sportowej. Rozpoczęcie w Pstrągówce mszą św. o godz. 11.00.

Dojazd autobusem z Pstrągówki - wyjazd 7.20

 
2019-08-29
admin,
 
INFORMACJA - stypendia szkolne!

Pomoc materialna dla uczniów rok szkolny 2019/2020

Termin składania wniosków na stypendia szkolne: Wnioski mogą być składane przez rodzica, prawnego opiekuna ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły lub kolegium w terminie - od 2 do 16 września 2019r.
- od 1 do 15 października 2019r. w przypadku słuchaczy kolegiów.

Wnioski należy składać w/w terminie w ZEAS Wiśniowa, Wiśniowa 76. Informacje pod nr tel. 172775087


 
2019-08-16
admin,
 
Życzenia na wakacje!

Z okazji zakończenia roku szkolnego wszystkim Nauczycielom, Pracownikom, Rodzicom składamy serdeczne podziękowania za całoroczną współpracę i życzymy, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i spokoju. Uczniom życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Dyrektor szkoły i administrator witryny

 
2019-06-23
admin,
 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej w kościele, w której wzięli udział uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. W szkole odbyła się dalsza część uroczystości, która rozpoczęła się od wprowadzenie sztandaru. Największym przeżyciem dla uczniów było wręczenie nagród i świadectw ukończenia szkoły przez Panią dyrektor Małgorzatę Książek i wychowawców klas. Nagrodzono również nauczycieli i pracowników szkoły. Podziękowania dla nauczycieli, wychowawców, dyrekcji i wszystkich pracowników szkoły zakończyły się programem artystycznym przygotowanym przez młodzież szkolną, serdecznymi życzeniami oraz wręczeniem kwiatów.  Zapraszamy do galerii zdjęć. http://spszufnarowa.pl/?view=gallery&id=110

mgr Piotr Ziemba

 
2019-06-22
admin,
 
"Szkoła Promująca Zdrowie"

28.03.2019r  w Domu Kultury w Przecławiu odbyła się XIV Konferencja Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejonu Dębica. Tegorocznemu spotkaniu w Przecławiu towarzyszyło hasło „Bezpieczna szkoła, bezpieczny dom, bezpieczne życie”. Sieć skupia 52 placówki wszystkich szczebli edukacji z 4 powiatów, tj. dębickiego, ropczycko- sędziszowskiego, mieleckiego i strzyżowskiego. Z naszej Szkoły w konferencji wzięła udział delegacja w składzie:

1.      Irena Koziarz – koordynator Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia
2.      Gabriela Buczek – nauczyciel
3.      Jolanta Kalisztan – przedstawiciel Rady Rodziców

Sieć szkół promujących zdrowie jest ruchem oddolnym, a promocja zdrowia jest najważniejszym zadaniem szkół promujących zdrowie.

 
2019-05-03
admin,
 
Egzaminy ósmoklasisty 2019

15, 16, 17 kwietnia 2019 r. uczniowie klas ósmych przystąpili do ostatnich egzaminów. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Pierwszego dnia zmierzyli się z zadaniami z języka polskiego. W drugim dniu egzaminów rozwiązywali zadania z matematyki, natomiast w trzecim dniu zdawali egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego.

Życzymy dobrych wyników!

 
2019-04-27
admin,
 
Spotkanie z rodzicami

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szufnarowej informuje, że w dniu 11 kwietnia 2019 roku (czwartek) o godz.1600 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej z wychowawcami klas. Na spotkaniu zostaną poruszone najważniejsze sprawy dotyczące przepisów oświatowych oraz przekazane informacje o postępach w nauce i zachowaniu uczniów w II półroczu roku szkolnego 2018/2019.

Dyrektor Szkoły

 
2019-04-06
admin,
 
Rekolekcje Wielkopostne 2019 - Informacja dla uczniów i rodziców!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sufnarowej informuje, że w dniach 8.04. - 10.04.2019 r. odbędą się rekolekcje dla dzieci i młodzieży naszej szkoły. W tych dniach przeprowadzone będą tylko 3 godziny lekcyjne, później udamy się pod opieką nauczycieli do kościoła na spotkanie rekolekcyjne. Po mszy św. uczniowie udają się do domu, młodsi pod opieką rodziców. Powrót uczniów z Pstrągówki około godziny 12.30 - 13.00

Dyrektor szkoły 

 
2019-04-05
admin,
 
Wycieczka do Korczyny i Krosna

03.04.2019 – przedszkolaki wraz z rodzicami wzięły udział w wycieczce szkolnej do Pijalni Czekolady M.Pelczar Chocolatier w Korczynie. W pijalni, która jest urządzona na wzór fabryki czekolady, dzieci zapoznały się z procesem produkcji czekolady od ziarna do tabliczki, zobaczyły maszyny i urządzenia znajdujące się w fabryce, poznały historię czekolady. Miały również możliwość zobaczenia 3 metrowego drzewa kakaowca, owoców kakaowca oraz ziaren kakao pochodzących z różnych zakątków świata. Najbardziej, wszystkim uczestnikom wycieczki, podobała się degustacja różnych rodzajów czekolady. Ponadto dzieci brały udział w czekoladowych warsztatach, gdzie samodzielnie wykonywały i zdobiły tabliczki czekolady i czekoladowe lizaki, które później zabrały do domu. Na koniec było kino z filmem pt. “Pochodzenie kakao i historia kakao  i czekolady”, zakup pamiątek, zabawy  i gry. Następnym punktem programu wycieczki była Sala Zabaw „Smyk” w Krośnie, gdzie dzieci spędziły dwie godziny na wesołej zabawie. Zobacz zdjęcia- http://www.spszufnarowa.pl/index.php?view=gallery&id=109

 
2019-04-04
admin,
 
Targi Szkół 2019

Wybór dalszej ścieżki edukacji przez młodych ludzi nie należy do najłatwiejszych. W głowie młodego człowieka rodzi się wiele pytań, jak wybrać dla siebie dobrą szkołę aby im to ułatwić 22.03.2019 zostały zorganizowane w Szkole Podstawowej w Wiśniowej „Targi Szkół”  dla uczniów klas 8 i 3 gimnazjalnych z całej gminy. Zamiast podróżować po regionie, szukając idealnej szkoły młodzież miała możliwość w jednym miejscu zapoznać się z ofertą edukacyjną aż 28 szkół średnich. Zobacz zdjęcia- http://www.spszufnarowa.pl/?view=gallery&id=106

 
2019-03-23
admin,
 
Życzenia z okazji Dnia Kobiet
Dla Kobiet, które znamy, moc życzeń dzisiaj mamy:
dużo zdrowia, szczęścia i miłości oraz kwiatów i radości!
Wszystkim Paniom Tym pracującym i Tym uczącym się
z okazji Dnia Kobiet najlepsze życzenia składa
                                                Administrator witryny
 
2019-03-08
admin,
 
Meditest

2 DYPLOMY WYRÓŻNIENIA  w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy na temat Zdrowia i jego ochrony -  MEDITEST   dla uczniów  klasy VIII  Szkoły  Podstawowej  w Szufnarowej. Do konkursu przystąpiło 11 uczniów  naszej  szkoły – 3 z klasy VI,  2 z kl. VII   i 6 z kl. VIII . Dwie  uczennice zajęły miejsca między 10 a 15 w skali całego kraju i tym samym otrzymały  Dyplomy Wyróżnienia. Są to:  Depowska   Oliwia i Żurawska Natalia.

GRATULUJĘ

 
2019-03-03
admin,
 
Bal karnawałowy

27.02.2019 – zabawa karnawałowa. Tradycyjnie w  naszej szkole w okresie karnawału odbywa się bal karnawałowy. Jest to święto tańca, muzyki, są konkursy, ciekawi przebierańcy i dużo wesołej zabawy. W tym roku zabawy dla przedszkolaków przygotowała i prowadziła bal pani Katarzyna Bąk.

 
2019-03-02
admin,
 
Ogłaszam konkurs „Bezpieczni w Internecie” 2019
Zachęcam do podjęcia inicjatyw promujących temat Bezpieczeństwa w Sieci wśród dzieci, młodzieży i rodziców w dowolnej formie np. quizów, konkursów plastycznych, wykładów, zajęć warsztatowych, pogadanek, pikników, przedstawień... itp. Wszelkie przedsięwzięcia związane z DBI mogą być realizowane przez cały miesiąc luty a nawet przez cały rok.
Administrator strony – Piotr Ziemba
Polecane materiały dla uczniów:
Przeczytaj o niebezpieczeństwach w Internecie na http://www.saferinternet.pl - Przeczytaj o cyberprzemocy, szkodliwych-treściach, niebezpiecznych kontaktach, nadużywaniu Internetu, ochronie prywatności, http://www.bezpiecznypc.pl. Przeczytaj Regulamin konkursu informatycznego - patrz w menu Dla ucznia w zakładce Do pobrania.
 
2019-02-27
admin,
 
Aktywne Ferie 2019
Plan zajęć z dla uczniów szkoły podstawowej w czasie ferii zimowych:
Przeczytaj harmonogram imprez,  zajęć rekreacyjno-sportowych, plastycznych i innych atrakcji na nadchodzące ferie:  http://www.okwisniowa.pl/pliki/2019/plan_na_ferie%202019.pdf 

Przeczytaj harmonogram udostępniania lodowiska 11.02. - 20.02.2019 r.:
http://www.sp-wisniowa.pl/upload/infopages/61/Harmonogram_udostępniania_lodowiska_ferie.pdf
 
2019-02-10
admin,
 
Życzenia na ferie

Rozpoczynają się ferie zimowe. Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy udanego, atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku po trudach ciężkiej, kilkumiesięcznej pracy. Mamy nadzieję, że wrócicie wszyscy uśmiechnięci oraz wypoczęci, z nową energią do pracy po feriach.

Dyrekcja i administrator witryny

Jednocześnie chcemy Wam przypomnieć kilka zasad, które sprzyjają bezpieczeństwu:

  • bądźcie widoczni na drodze i w jej pobliżu - noście drobne elementy odblaskowe na Waszych kurtkach, plecakach, paski odblaskowe wszyte w odzież;
  • pamiętajcie o telefonach alarmowych - europejski numer alarmowy: 112;
  • myślcie i przewidujcie konsekwencje swoich zachowań na stokach narciarskich, na wyciągach, w kolejkach do nich, na lodowiskach oraz w innych miejscach zabaw i odpoczynku;
  • przestrzegajcie poleceń osób obsługujących obiekty sportowe i zwracajcie uwagę na znaki ostrzegające przed niebezpieczeństwem;
  • używajcie kasków chroniących głowę - na nartach, łyżwach, na rowerze.
 
2019-02-09
admin,
 
Finalistka konkursu z języka polskiego

Klaudia Furtek, uczennica klasy 8 została Finalistą Wojewódzkiego Przedmiotowego Konkursu z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych - gratulujemy koleżance oraz pani mgr J. Nowak-Jajko oraz życzymy dalszych sukcesów.

Administrator strony

 
2019-02-08
admin,
 
5 lutego - Dzień Bezpiecznego Internetu 2019
Jak być bezpiecznym w Internecie? (Pobierz z zakładki "Do pobrania" i przeczytaj artykuł)
W dzisiejszych czasach ilość zagrożeń, które żerują na nas w sieci rośnie z minuty na minutę. Wystarczy parosekundowa wizyta na zainfekowanej lub spamerskiej stronie, a już na nasz dysk są ściągane (zawsze bez naszej wiedzy) niechciane dane.
 „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”  Przeczytaj o DBI 2019 na www.saferinternet.pl
 
2019-01-29
admin,
 
Plan lekcji na II semestr roku 2018/2019

Aktualny plan lekcji dla poszczególnych klas Szkoły Podstawowej w Szufnarowej na II semestr roku szkolnego 2018/2019 jest już dostępny na stronie w menu Dla ucznia

Zobacz nowy plan lekcjihttp://spszufnarowa.pl/?view=plan

Administrator witryny

 
2019-01-26
admin,
 
Święto Babci i Dziadka

Dnia 25 stycznia 2019 r.  świętowaliśmy w przedszkolu Dzień Babci i Dziadka. Przedszkolaki wystąpiły w montażu słowno-muzycznym pt. „Kochamy Babcię i Dziadka”. Były wiersze, piosenki i tańce oraz inscenizacja"O babci, wilku i kolorowych czapeczkach". Występ dzieci bardzo się gościom podobał i sprawił im wiele radości. Na zakończenie dzieci zaśpiewały „Sto lat” i wręczyły Dziadkom drobne upominki. Również pani dyrektor złożyła Dziadkom życzenia z okazji ich święta.Było także spotkanie przy kawie, herbacie i ciastku, przygotowane przez rodziców. Zobacz zdjęcia w galerii- http://www.spszufnarowa.pl/index.php?view=gallery&id=107

 
2019-01-25
admin,
 
Semestralne spotkanie z rodzicami

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szufnarowej informuje, że w dniu 29 stycznia 2019 roku (wtorek) o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Szufnarowej z wychowawcami klas i nauczycielami oraz szkolenie nt. "Działania prewencyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej i szeroko rozumianego bezpieczeństwa a także odpowiednich zachowań podczas wystąpienia zagrożenia". W dniu 30 stycznia 2019 roku  (środa) o godz.1600 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów Szkoły Filialnej w Pstrągówce. Na spotkaniach zostaną przekazane informacje o postępach dydaktyczno-wychowaczych uczniów w I semestrze roku szkolnego 2018/2019.

Rodziców klasy ósmej serdecznie zapraszamy na godz.16.00, na krótkie spotkanie informacyjne z przedstawicielami szkół ponad gimnazjalnych (LO oraz Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie).

Serdecznie zapraszamy!

 
2019-01-16
admin,
 
Wiśniowski Orszak Trzech Króli - 6 I 2019
6 stycznia 2019 r. już po raz siódmy mieszkańcy Gminy Wiśniowa,  uczniowie naszej szkoły przeszli w Orszaku Trzech Króli. O godzinie 9.30 plac przed Ośrodkiem Kultury wypełnił kolorowy i radosny tłum liczący blisko 100 osób.  Po powitaniu Orszak wyruszył do kościoła parafialnego w Wiśniowej gdzie oczekiwał na nas nowonarodzony Bóg. Wzorując się na przekazie biblijnym, na jego czele podążali Trzej Królowie.

 
 
2019-01-12
admin,
 
Zaproszenie dla uczniów, nauczycieli i rodziców

Wiśniowski Orszak Trzech Króli wyrusza 6 stycznia 2019 r. o godz. 9.45 z Ośrodka Kultury w Wiśniowej.

Zapraszamy!

Przeczytaj zaproszenie na

Przemarsz Orszaku Trzech Króli- 

http://www.okwisniowa.pl/pliki/2018/orszak_trzech_kroli_afiszo-info2019.jpg


 
2019-01-01
admin,
 
Życzenia Świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przesyłamy Wam Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele najserdeczniejsze życzenia. Niech nadchodzące Święta będą dla Was niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień. Niech nie opuszcza Was pomyślność i spełnią się najskrytsze marzenia.

Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem 2019 Życzymy Wam dużo zdrowia i szczęścia.

Dyrektor i administrator witryny

 
2018-12-22
admin,
 
Wycieczka do Rzeszowa

Dnia 6 grudnia 2018r. uczniowie klas IV – VII  byli na wycieczce w Rzeszowie. Najpierw obejrzeli w Filharmonii Podkarpackiej spektakl pt. „Dziadek do orzechów”. To świąteczna historia  małej dziewczynki, która w wigilijną noc dostaje niezwykły prezent. Aktorzy, tancerze, mimowie wcielili się w postaci, tańcząc przy profesjonalnej muzyce Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej. Profesjonalni artyści, klimatyczna muzyka prezentowana w spektaklu wprowadziły odbiorców w świąteczny nastrój. Następnie uczniowie zwiedzili wystawę „Na co dzień i od święta” w Muzeum Etnograficznym. Uczestniczyli również w warsztatach, podczas których  poznali tradycje bożonarodzeniowe oraz wykonywali ozdoby choinkowe: „światy” z kolorowych opłatków i aniołki.

Dnia 7 grudnia 2018r. uczniowie oddziałów przedszkolnych i klas I – III z Szufnarowej i Pstrągówki byli na wycieczce w Rzeszowie. Obejrzeli spektakl pt. „Dziadek do orzechów” w Filharmonii Podkarpackiej. Dla większości uczniów była to pierwsza wizyta w filharmonii. Po spektaklu czekała jeszcze na dzieci niespodzianka: 2-godzinny pobyt w Centrum Fantazja na Podpromiu, gdzie spotkały się również ze św. Mikołajem, od którego otrzymały malutkie upominki. Zapraszamy do galerii zdjęćhttp://spszufnarowa.pl/?view=gallery&id=97

 
2018-12-08
admin,
 
Święto Pluszowego Misia

28.11.2018 –Święto Pluszowego Misia. W tym dniu dzieci przyniosły z domu swoje ulubione pluszaki i razem z nimi udały się do biblioteki, gdzie Pani Ewa Niedziela – bibliotekarka, przygotowała ciekawe zajęcia. Były wiersze, bajki i opowiadania  o groźnych niedźwiedziach i milutkich pluszowych misiach z bajek. Było śpiewanie piosenek o misiach i zabawy przy piosenkach. Dzieci obejrzały również film pt. „Miś Uszatek”. Na koniec było jeszcze słodkie „conieco”.  W bibliotece było bardzo miło i fajnie się bawiliśmy. Zapraszamy do galeriihttp://spszufnarowa.pl/?view=gallery&id=103

 
2018-12-07
admin,
 
Legendy o wsi Szufnarowa

Naszą szkołę odwiedził Pan Zenon Petka, który spotkał się z klasą IV w ramach inicjatywy „Zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Szufnarowa poprzez krzewienie tradycji ludowych i legend wśród młodego pokolenia”.Opowiadał  nam o dziejach powstania wsi Szufnarowa. Była to legenda o rycerzu Szufnarze, założycielu wsi. Pan Zenon bardzo zaciekawił  nas opowiadając o skale, na której stał kiedyś zamek Szufnara. Podobno jak się na niej stanie to zaczyna głucho dudnić jakby w środku była pusta. Dowiedzieliśmy się także o źródełku w kształcie serca. Nosi ono nazwę św. Rozalii. Woda z tego źródełka przywracała ludziom zdrowie i słynęła z wielu cudów. Dziś jest ono zaniedbane, ale wypływa z niego czysta woda.Potem razem z Panem Zenonem bawiliśmy się w różne zabawy np. oglądanie świata przez dziurkę od klucza oraz wykonywaliśmy ciekawe prace plastyczne. Lekcja ta bardzo nam się podobała, bo była interesująca i poznawaliśmy wiele ciekawych miejsc przez wspólną zabawę. Cała klasa ma nadzieję, że kiedyś zaprosimy Pana Zenona na spacer, aby pokazał nam miejsca, o których opowiadał. Zobacz galerię zdjęćhttp://spszufnarowa.pl/?view=gallery&id=97

Przygotował: Dominik Petka – uczeń klasy IV

 
2018-12-02
admin,
 
Zabawa andrzejkowa 2018

29.11.2018 – zabawa andrzejkowa. Jak co roku były tańce, zabawy i wróżby. Rada Rodziców przygotowała tradycyjnie, pyszne kanapki. Starsze klasy same przygotowywały program i atrakcje na zabawę. Zabawy dla dzieci młodszych  z oddziału przedszkolnego i klas I-II, przygotowali ich starsi koledzy z klasy VIII. 

Zobacz galerię zdjęć- http://spszufnarowa.pl/?view=gallery&id=101

 
2018-12-01
admin,
 
Konkursy przedmiotowe

W dniu 16 listopada 2018 roku  uczennice klasy VIII - Klaudia Furtek i Oliwia Depowska wzięły udział w  II etapie rejonowego kuratoryjnego konkursu z języka polskiego. Gratulujemy uczniom oraz życzymy im pomyślnych wyników.

Aministrator witryny.

 
2018-11-24
admin,
 
Szlachetna Paczka 2018
W 2012 roku w Strzyżowie powstał jeden z 430 rejonów Szlachetnej Paczki. Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom żyjącym w niezawinionej biedzie.
POMÓŻ RODZINOM W POTRZEBIE!
Odmieniaj życie rodzin i dzieci!
Wydobywamy z ludzi to, co najpiękniejsze!
Zapraszamy Cię do włączenia się w projekt Szlachetna Paczka:
KAMPANIA WOLONTARIUSZY - zgłoszenia na www.superw.pl
KAMPANIA DARCZYŃCÓW - zgłoszenia na www.szlachetnapaczka.pl
Kontakt: Stowarzyszenie Projekt Strzyżów: projektstrzyzow@gmail.com, 506-905-366
Dzięki Twojemu zaangażowaniu potrzebujący z naszej okolicy otrzymają pomoc!
 
2018-11-18
admin,
 
Spotkanie z rodzicami

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szufnarowej informuje, że w dniu 21 listopada 2018 r. (środa) o godz.1600 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej z wychowawcami klas. Na spotkaniu zostaną poruszone najważniejsze sprawy dotyczące zmieniających się przepisów oświatowych oraz przekazane informacje o postępach w nauce i zachowaniu uczniów w I półroczu roku szkolnego 2018/2019.

Rada Rodziców prosi o wpłaty na potrzeby Komitetu Rodzicielskiego.

 
2018-11-17
admin,
 
"Dla Niepodległej"

8 listopada 2018r. wszyscy uczniowie wzięli udział w akademii zorganizowanej w naszej szkole z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Zobacz galerię zdjęć: http://spszufnarowa.pl/?view=gallery&id=97

 
2018-11-11
admin,
 
Zaproszenie na Uroczystości Gminne
 
2018-11-10
admin,
 
100 lat Niepodległej
8 listopada 2018r. wszyscy uczniowie wzięli udział w akademii zorganizowanej w naszej szkole z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W przygotowania zaangażowana była cała społeczność szkolna. Uczniowie przyszli w tym dniu do szkoły w galowych lub biało- czerwonych strojach. Wszyscy mieli piękne kotyliony- każdy zespół klasowy wykonał je według własnego pomysłu.  
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem całego hymnu narodowego. Najmłodsze dzieci wierszem Kto ty jesteś? Polak mały rozpoczęły program artystyczny. Piosenka o Ojczyźnie z pięknym układem tanecznym w wykonaniu uczniów kl. I i II została nagrodzona gromkimi brawami. Wspaniale odegrana przez uczniów kl. VIII pantomima nawiązała do tragicznych losów narodu polskiego walczącego o wolność; wprowadziła wśród zebranych nastrój zadumy i wzruszenia. Kontynuacją pantomimy była patriotyczna wyprawa w przeszłość w pieśni legionowej i wierszach poetów przeplatana współczesnymi obrazami z życia Polaków i przygotowanymi przez uczniów tekstami w formie  pozdrowień, listu do przyjaciela, kartki z pamiętnika pradziadka, przepisu na ciasto patriotyczne i życzeń dla Polski- dostojnej Jubilatki. Wraz z życzeniami wolności i niepodległości oraz pragnień, by nasza Ojczyzna była wolna jak ptak szybujący w locie, wszyscy uczestnicy „wypuścili” na wolność ptaki.
Na zakończenie Pani Dyrektor wręczyła przedstawicielom poszczególnych klas podziękowania dla wszystkich uczniów za duże zaangażowanie w realizację projektu Dla Niepodległej oraz przygotowanie i udział w uroczystości obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
W ramach realizacji programu: „Dla Niepodległej” i  uroczystych obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości uczniowie klas IV – VI otrzymali do przygotowania zadania: http://spszufnarowa.pl/Files/Obchody%20Święta%20Niepodległości.pdf
 
2018-11-09
admin,
 
Inicjatywy związane z rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę – klasy I i II
Zobacz inicjatywy związane z 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę – klasy I i II.

Kliknij na link  - przeczytaj inicjatywy klasy I i II http://spszufnarowa.pl/Files/Inicjatywy%20związane%20z%20rocznicą%20odzyskania%20niepodległości%20przez%20Polskę.pdf
 
2018-11-08
admin,
 
"Dla Niepodległej"

6.11.2018 roku odbył się rajd pieszy do Krzyża Powstania Styczniowego z okazji Światowego Dnia Turystyki. W rajdzie wzięli udział uczniowie  naszej szkoły z  klas IV - VIII.

Zobacz galerię zdjęć: http://spszufnarowa.pl/?view=gallery&id=98

 
2018-11-07
admin,
 
Przedszkolaki w muzeum

31.10.2018 – przedszkolaki były na zajęciach w Izbie Pamięci „Jak żyli i pracowali nasi przodkowie”,prowadzonych przez Pana Zenona Petkę w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018 – 2019”. Tematem spotkania było „Zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Szufnarowa poprzez krzewienie tradycji ludowych i legend wśród młodego pokolenia”. Dzieci poznały wyposażenie dawnej izby mieszkalnej i sali szkolnej oraz wyposażenie warsztatów rzemieślniczych: stolarza, szewca, tkacza, kowala, pszczelarza. Z dużym zainteresowaniem oglądały sprzęty i narzędzia, którymi posługiwali się mieszkańcy naszej wsi w dawnych czasach. Z uwagą słuchały również opowiadania prowadzącego o tym, jak dawniej ludziom żyło się i pracowało na wsi. Bardzo podobały się dzieciom legendy związane  z naszą miejscowością: „Legenda o rycerzu Szufnarze i skale Dudniacz” oraz  „Legenda o cudownym źródełku Rozalii”.  Były także  zajęcia plastyczne – dzieci kolorowały obrazki związane z poznanymi legendami i wyglądem dawnej wsi oraz zabawy integracyjne.  Przedszkolaki były bardzo zaangażowane i zadowolone z pobytu w naszym muzeum. Zobacz galerię zdjęć- http://spszufnarowa.pl/?view=gallery&id=100

 
2018-11-03
admin,
 
Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020

Gmina Wisniowa wraz z Sołecką Grupą Odnowy Wsi Szufnarowa zrealizowała zadanie pn. „Wzrost integracji społeczności lokalnej poprzez doposażenie stadionu sportowego w mini trybuny oraz organizację pikniku rodzinnego z rozgrywkami sportowo-rekreacyjnymi” dofinansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie Nr 53/OW-IX.072.6.10.2018/2018 z dnia 4 lipca 2018r. Zadanie polegało na doposażeniu stadionu sportowego w mini trybunę stałą dwurzędową oraz organizację wydarzenia kulturalnego – pikniku rodzinnego wraz z rozgrywkami sportowo-rekreacyjnymi na stadionie w Szufnarowej.

Zrealizowane zadanie wpisuje się w następujący kierunek działania: Umożliwienie mieszkańcom wsi Szufnarowa rozwoju inicjatyw lokalnych i integracji społecznej poprzez budowę mini trybun na stadionie. Doposażony stadion przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi Szufnarowa z Gminy Wiśniowa, wpłynie na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców. Zagospodarowanie tego terenu wpłynie na ożywienie wspólnych więzi społeczeństwa i wzmocni ich aktywizację, co wyrazi się w życiu wsi i gminy.

W realizacji zadania czynny udział brała Ochotnicza Straż Pożarna w Szufnarowej- Partner Projektu

Całkowity koszt realizacji zadania: 16.940,79 zł. Dofinansowanie : 8.450,00 zł

 
2018-10-26
admin,
 
„Cudze chwalicie, swego nie znacie”
9 października 2018r. uczniowie z kl. VI, VII i VIII wybrali się na wycieczkę do Krosna do Centrum Dziedzictwa Huty Szkła. Pamiątką z wycieczki są piękne, malowane na szkle prace uczniów, wykonane na zajęciach warsztatowych.
Rocznica 100-lecia odzyskania niepodległości to okazja, by:
-  spotkać się w muzeum, ale również na rajdach na Górę Liwocz i do krzyża upamiętniającego Powstanie Styczniowe;
- wspólnie rozmawiać o polskich losach, historii i kulturze na przestrzeni dziejów
- brać udział w inicjatywie organizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa pod nazwą „Zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Szufnarowa poprzez krzewienie tradycji ludowych i legend wśród młodego pokolenia”.
 
2018-10-23
admin,
 
Próbny alarm ewakuacyjny w naszej szkole

19.10.2018 r. został przeprowadzony próbny alarm ewakuacyjny dla całej społeczności naszej szkoły. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego odbyły się w naszej szkole ćwiczenia, które miały na celu przygotowanie wszystkich osób przebywających w szkole do ewakuacji w sytuacji rzeczywistego zagrożenia. Zobacz galerię kliknij na link http://spszufnarowa.pl/?view=gallery&id=93

 
2018-10-21
admin,
 
Rajd pieszy „Dla Niepodległej”

11.10.2018 r. odbył się rajd pieszy do Krzyża Powstania Styczniowego z okazji Światowego Dnia Turystyki. W rajdzie wzięli udział: przedszkolaki i najmłodsi uczniowie naszej szkoły,  klasa I i II. Wśród pięknej jesiennej scenerii mali turyści dzielnie maszerowali przez lasy i pola, aby dojść do Krzyża, który znajduje się na pograniczu Szufnarowej i Pstrągówki. Przy Krzyżudzieci na miarę swoich możliwości poznały historię tego miejsca. Następnie na kamiennej płycie odczytały napis „Nieznanemu Powstańcowi  1863”  i  uczciły jego pamięć przez zapalenie znicza oraz  odmówienie modlitwy. Po krótkim odpoczynku wyruszyliśmy w drogę powrotną. Maszerowaliśmy drogą graniczną między Szufnarową i Pstrągówką podziwiając przepiękne kolory jesieni oraz roztaczające się wokół krajobrazy naszej Małej Ojczyzny. Trochę zmęczeni, ale pełni wrażeń wracaliśmy przez przysiółek  Rzeki pod Moczarami. W lesie robiliśmy bukiety z kolorowych liści, niektórzy zbierali też grzyby. Na koniec rajdu rodzice przygotowali miłą niespodziankę. Przy budynku Izby Pamięci „ Jak żyli i pracowali nasi przodkowie” rozpalili ognisko, był poczęstunek oraz  gry i zabawy. To była bardzo udana wyprawa. Zobacz galerię zdjęć- http://spszufnarowa.pl/?view=gallery&id=96

 
2018-10-20
admin,
 
Gminne Obchody XVIII Dnia Papieskiego– "Promieniowanie Ojcostwa"

14 października cała nasza szkoła wzięła udział w Gminnych Obchodach XVIII Dnia Papieskiego pod hasłem "Promieniowanie Ojcostwa".  Święto poprzedzone było uroczystą Mszą św. o godz. 1100 w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Ostrobramskiej w Szufnarowej. Po mszy św. zebraliśmy się pod szkołą przed tablicą Św. Jana Pawła II i poszczególne delegacje: przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Samorządu Gminnego, Samorządu Powiatowego, KGW, OSP  złożyli kwiaty. Kolejny etap obchodów odbył się na Sali gimnastycznej. Po powitaniu gości przez Dyrektora Szkoły M. Książek Grupa Teatralna z Kozłówka przedstawiła program słowno-muzyczny poświęcony życiu i twórczości Św. Jana Pawła II. Następnie głos zabrali p. wójt M. Kut oraz starosta strzyżowski Robert Godek. Cała uroczystość przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze.

Zobacz foto w galerii zdjęć! - http://spszufnarowa.pl/?view=gallery&id=92

 
2018-10-16
admin,
 
Dzień Nauczyciela

Z okazji Dnia Nauczyciela

pragniemy z całego serca

pogratulować sukcesów zawodowych

i życzyć pomyślności w życiu osobistym... .

Dyrektor szkoły i administrator witryny

 
2018-10-14
admin,
 
Światowy Dzień Pierwszej Pomocy - 8 IX 2018

Z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy, który został ustanowiony w 2000 roku z inicjatywy Czerwonego Krzyża w 2018 roku  w naszej szkole obchodzimy od 8 do 30 września DNI PIERWSZEJ POMOCY.  Zachęcam do podjęcia inicjatyw promujących temat Pierwszej Pomocy wśród dzieci, młodzieży i rodziców w dowolnej formie np. quizów, konkursów plastycznych, wykładów, zajęć warsztatowych, pogadanek, piknikóww, przedstawień itp. Wszelkie przedsięwzięcia związane z PP mogą być realizowane przez cały miesiąc wrzesień a nawet przez cały rok.

Administrator strony: mgr Piotr Ziemba

Polecane materiały dla uczniów - przeczytaj o PIERWSZEJ POMOCY w interneciehttps://www.youtube.com,      https://www.wosp.org.pl/uczymy-ratowac/pierwsza-pomoc-materialy

 
2018-09-08
admin,
 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej w kościele, w której wzięli udział uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. W szkole odbyła się dalsza część uroczystości, która rozpoczęła się od wprowadzenie sztandaru. Największym przeżyciem dla uczniów było wręczenie nagród i świadectw ukończenia szkoły przez Panią dyrektor Małgorzatę Książek i wychowawców klas. Nagrodzono również nauczycieli i pracowników szkoły. Podziękowania dla nauczycieli, wychowawców, dyrekcji i wszystkich pracowników szkoły zakończyły się programem artystycznym przygotowanym przez młodzież szkolną, serdecznymi życzeniami oraz wręczeniem kwiatów.  Zapraszamy do galerii zdjęć.

mgr Piotr Ziemba


 
2018-07-03
admin,
 
"Daj włos" dla fundacji Rak and Roll

W dniu 9 czerwca 2018 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa wraz z salonem fryzjerskim Victoria w Ropczycach przeprowadziło akcję "Daj włos" dla fundacji Rak and Roll. Akcja polega na darmowym oddawaniu włosów na peruki dla kobiet po chemioterapii walczących z rakiem. Na apel Stowarzyszenia odpowiedziały uczennice Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i przekazały bezpłatnie swoje włosy. Zaangażowane w akcję dziewczynki to: Długosz Weronika, Drygaś Weronika, Longosz Wiktoria, Zięba Alicja i Zygmunt Weronika. Akcja trwa nadal. Może w niej wziąć udział mały, duży, on, ona, każdy kto ma minimum 25 cm włosów do ścięcia i zmieniając swój wygląd chce zrobić coś dobrego dla innych. Dziękujemy za okazany gest solidarności dla osób walczących z rakiem i przekazanie włosów na szczytny cel.

Prezes Stowarzyszenia Zenon Petka

 
2018-06-14
admin,
 
Turniej Wiedzy Pożarniczej

Klaudia Furtek uczennica klasy VII  naszej szkoły zajęła I miejsce w kategorii szkół podstawowych w  Eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”, który odbył się 12 maja 2018r. w Urzędzie Gminy we Frysztaku. Klaudia  reprezentować będzie  powiat strzyżowski w eliminacjach wojewódzkich OTWP w kategorii szkół podstawowych, które odbędą się 18 maja 2018r.w Strzyżowie. Życzymy powodzenia i przejścia do finału krajowego OTWP.

mgr Barbara Ruszała

 
2018-05-17
admin,
 
Uroczystości z okazji Dnia Katyńskiego

19 kwietnia 2018 r. wszyscy uczniowie brali udział w uroczystej akademii z okazji Dnia Katyńskiego. Delegacje uczniów, wraz z Pocztem Sztandarowym, zapalili znicze przy pamiątkowych dębach oraz tablicach upamiętniających naszych rodaków, mjr. Andrzeja Górkę i ppor. rez. Jana Stanisława Piterę zamordowanych w Katyniu.

mgr J. Nowak-Jajko


 
2018-04-24
admin,
 
Powiatowe eliminacje turnieju BRD 2018
W dniu 5.04.2018 w Szkole Podstawowej w Wiśniowej odbyły się powiatowe eliminacje turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W zawodach wzięły udział reprezentacje osiemnastu szkół podstawowych z powiatu strzyżowskiego oraz szkoły gimnazjalne. Szkołę Podstawową w Szufnarowej reprezentowali: Oliwia Olech, Natalia Żurawska, Kamil Mucha oraz Norbert Winiarski. W kategorii szkół podstawowych zwyciężyli uczniowie z Gwoźnicy Górnej, drugie miejsce przypadło uczniom z Wiśniowej a trzecie SP z Nowej Wsi. Nasi uczniowie zajęli siódme miejsce. Zapraszamy do galerii.
                                                                                                 Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w następnym etapie.
 
2018-04-05
admin,
 
Życzenia Wielkanocne

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary,

nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród znajomych

oraz wesołego "Alleluja" Życzy Dyrekcja

 
2018-03-28
admin,
 
Turniej szachowy
"Szachy to więcej niż gra czy rywalizacja. Szachy są jak życie (...). Każda figura i pion mają swoje zadanie. Niektóre są słabe, inne są mocne. Niektóre ważne są na początku gry, a inne cenniejsze pod koniec. Ale żeby wygrać, potrzebujesz ich wszystkich. I, tak jak w życiu, nie ma punktacji. Można mieć o dziesięć pionów mniej, a i tak wygrać." Fabio Stassi

20 marca 2018 roku w szkole odbył się III Szkolny Turniej Szachowy pod patronatem Wójta Gminy Wiśniowa. Celem naszego turnieju był rozwój i popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży. Doskonalenie umiejętności w zakresie gry w szachy. Popularyzacja sportu szachowego w środowisku lokalnym. W turnieju wzięło udział około 40 zawodników z Szufnarowej i Pstrągówki. Turniej rozgrywał się w dwóch kategoriach wiekowych i obfitował w wiele zaciętych i stojących na wysokim poziomie pojedynków. Galerię zawodników można odnaleźć pod tym adresem: http://spszufnarowa.pl/?view=gallery&id=87
Administrator witryny
 
2018-03-27
admin,
 
Obchody 100-lecia niepodległości - 2018 „Rok dla Niepodległej”
Kalendarz obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szufnarowej

Kliknij na link http://spszufnarowa.pl/?view=files lub przeczytaj "Program obchodów  DLA NIEPODLEGŁEJ w roku 2017/2018" - patrz w menu Dla ucznia w zakładce Do pobrania. Prosimy o zapoznanie się z programem!

Oficjalna strona obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości 2018 -https://niepodlegla.gov.pl/

 
2018-03-16
admin,
 
Rekolekcje Wielkopostne 2018 - Informacja dla uczniów i rodziców!
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sufnarowej informuje, że w dniach 19.03. - 21.03.2018 r. odbędą się rekolekcje dla dzieci i młodzieży naszej szkoły. W tych dniach przeprowadzone będą tylko 2 godziny lekcyjne, później udamy się pod opieką nauczycieli do kościoła na spotkanie rekolekcyjne. Po mszy św. uczniowie udają się do domu, młodsi pod opieką rodziców. Powrót uczniów z Pstrągówki ok. godziny 12.00
Dyrektor szkoły 
 
2018-03-15
admin,
 
Inscenizacja z okazji Dnia Kobiet

8 marca odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Dnia Kobiet. Uczniowie klasy V, VI i VII przedstawili inscenizację pt. „Dzień kobiet na wesoło” i złożyli życzenia oraz wręczyli kwiaty paniom pracującym w szkole. Zapraszam do obejrzenia zdjęć w galerii.

Administartor witryny

 
2018-03-10
admin,
 
Duży sukces - mamy Finalistę konkursu!

Klaudia Furtek, uczennica klasy 7 została Finalistą Wojewódzkiego Przedmiotowego Konkursu z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych - gratulujemy koleżance oraz pani mgr J. Nowak-Jajko oraz życzymy dalszych sukcesów.

Administrator strony

 
2018-02-20
admin,
 
Dokumenty Szkolne
Aktualne dokumenty Szkoły Podstawowej w Szufnarowej  w roku szkolnym 2017/2018 są dostępne na stronie!  Kliknij na link lub zobacz w Menu - Do pobrania: Statut szkoły - http://spszufnarowa.pl/Files/statut.pdf,
Program wychowawczo-profilaktyczny - http://spszufnarowa.pl/Files/program%20wychowawczo-profilaktyczny.pdf, Plan nadzoru pedagogicznego - http://spszufnarowa.pl/Files/Plan_nadzoru.pdf,
Regulamin mediacji - http://spszufnarowa.pl/Files/Regulamin_mediacji.pdf. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.
Dyrektor Szkoły
 
2018-02-19
admin,
 
Wiśniowski Orszak Trzech Króli - 6 I 2018
6 stycznia 2018 r. już po raz szósty mieszkańcy Gminy Wiśniowa,  uczniowie naszej szkoły przeszli w Orszaku Trzech Króli. W bardzo ładny dzień o godzinie 9.30 plac przed Ośrodkiem Kultury wypełnił kolorowy i radosny tłum liczący blisko 200 osób.  Po powitaniu Orszak wyruszył do kościoła parafialnego w Wiśniowej gdzie oczekiwał na nas nowonarodzony Bóg. Wzorując się na przekazie biblijnym, na jego czele podążali Trzej Królowie. Zobacz zdjęcia z przemarszu- http://okwisniowa.pl/galeria/830/index.html  Zobacz film- http://itvpoludnie.pl/wiadomosci/Orszak-Trzech-Kroli-w-Wisniowej,4614
 
2018-01-14
admin,
 
Sukces Klaudii Furtek

 Klaudia Furtek - uczennica klasy VII zakwalifikowała się do III Kuratoryjnego Wojewódzkiego etapu konkursu z języka polskiego. Gratuluję uczennicy sukcesu i życzę dalszych osiągnięć.

Nauczyciel j. polskiego mgr Jolanta Nowak-Jajko

 
2018-01-02
admin,
 
Teatr Edukacyjny „Podróż po Polsce”

W dniu 19.12.2017r. do naszej szkoły przyjechał Teatr Edukacyjny z Rzeszowa z występem zatytułowanym „Podróż po Polsce”. Obejrzeli go uczniowie, kl. I - VII. Podczas spotkania aktorki, wskazując na mapie miejscowości, do których się udawały przypomniały widzom, co to jest mała ojczyzna, jednocześnie nawiązując do symboli narodowych. Odbycie wspólnej podróży z występującymi, związane było z wykonywaniem różnych zadań. Odwiedzając kolejne miejscowości dzieci poznawały legendy z nimi związane, najważniejsze zabytki, stroje regionalne ich mieszkańców oraz język, jakim się posługują. Podczas wspólnego podróżowania nie zabrakło elementów muzycznych ubarwiających wspólną zabawę. Najbardziej aktywnych uczestników spotkania aktorki nagrodziły symbolicznymi upominkami. Zobacz galerię zdjęć.

Przygotował: P Ziemba

 
2017-12-21
admin,
 
Wystawa Interaktywna Centrum Nauki Kopernik

12 grudnia 2017 roku uczniowie i nauczyciele zkorzystali z zaproszenia CKP w Dobrzechowie i odwiedzili Wystawę Interaktywną pt. "Eksperymentuj" organizowaną przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wyjazd był zorganizowany dla uczniów klas VI i VII całkowicie bezpłatnie. Zobacz relację na  http://ckpdobrzechow.edu.pl/naukobus-12-12-2017-r/   Przygotował: Piotr Ziemba

 
2017-12-12
admin,
 
Wizyta Świętego Mikołaja

W dniu 6 grudnia naszą szkołę odwiedził Święty Mikołaj. Okazało się, że wszyscy uczniowie otrzymali prezenty. W miłej atmosferze mikołaj odwiedzał uczniów w każdej klasie rozdając upominki.

Koniecznie zobacz do galerii :

http://spszufnarowa.pl/index.php?view=gallery&id=84 

Przygotował: Piotr Ziemba

 
2017-12-06
admin,
 
Aktualizacja statutu szkoły

Aktualny Statut Szkoły Podstawowej w Szufnarowej jest dostępny na stronie! Zmiany obowiązują od 28 listopada 2017 r. Kliknij na link lub zobacz w Menu - http://spszufnarowa.pl/Files/statut.pdf
Prosimy o zapoznanie się ze zmianami!

 
2017-11-30
admin,
 
Konkursy przedmiotowe 2017

Do II etapu rejonowego kuratoryjnego konkursu z języka polskiego zakwalifikowały się uczennice klasy VII - Klaudia Furtek i Oliwia Depowska. Kacper Wąś - uczeń klasy VII również zakwalifikował się do II etapu konkursu przedmiotowego z języka angielskiego. Gratulujemy uczniom oraz pani mgr J. Nowak-Jajko i mgr G. Buczek.

Życzymy dalszych sukcesów.

 
2017-11-18
admin,
 
Pasowanie na ucznia klasy I

Tradycją naszej szkoły jest, że w październiku uczniowie klasy I składają ślubowanie i zostają  przyjęci do społeczności szkolnej. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród pierwszaków, jak również ich rodziców. Tak było i tym razem. W tym wyjątkowym dla nich dniu 13.10.2017 r. pierwszaki wyglądały bardzo uroczyście. Przejęci byli tym, że na sali obecni byli ich rodzice, dyr. szkoły, zaproszeni goście oraz ich koleżanki i koledzy ze swoimi paniami. Wychowawczyni klasy I Danuta Brzoza wraz z uczniami przygotowała program artystyczny,  w którym brali  udział wszyscy pierwszoklasiści oraz przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego. Zgodnie z tradycją, pierwszaki musiały wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami. Wspólnie śpiewali piosenki, recytowali wiersze, odpowiadali na wiele pytań i przedstawili krótką inscenizację. Wszyscy  poradzili sobie wspaniale. Ślubowanie odbyło się w obecności Sztandaru Szkoły. Następnie pani dyr. Małgorzata Książek uroczyście pasowała pierwszaków symbolicznym ołówkiem na uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szufnarowej.

Uroczystość zakończyła się wręczeniem pamiątkowych dyplomów i prezentów, wspólnym zdjęciem i życzeniami od pani dyr. oraz zaproszonych gości. Następnie w radosnym nastroju uczniowie i zaproszeni goście udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Wydarzenie to było dużym przeżyciem dla wszystkich obecnych.

Wychowawczyni kl  I - Danuta  Brzoza

 
2017-11-07
admin,
 
Próbny alarm ewakuacyjny

20.10.2017 r. został przeprowadzony próbny alarm ewakuacyjny dla całej społeczności naszej szkoły. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego odbyły się w naszej szkole ćwiczenia, które miały na celu przygotowanie wszystkich osób przebywających w szkole do ewakuacji w sytuacji rzeczywistego zagrożenia. W zajęciach gościnnie wzięli udział Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej, którzy przeprowadzili pogadankę na temat zagrożeń bezpieczeństwa i zachowania się w takich sytuacjach oraz pokaz pierwszej pomocy przedlekarskiej.

PAMIĘTAJ!!!

• Zachowaj spokój i zorientuj się jak bezpiecznie opuścić niebezpieczną strefę.
• Zawsze stosuj się do poleceń osób kierujących akcją ewakuacyjną lub ratowniczą.
• Jeżeli nie podjęto działań zapobiegawczych powiadom stosowne służby.
• Nie dotykaj podejrzanych przedmiotów niewiadomego pochodzenia pozostawionych bez opieki.

TELEFONY ALARMOWE

112 - Numer Alarmowy
999 - Pogotowie Ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja


 
2017-10-26
admin,
 
Gminne Obchody XVII Dnia Papieskiego-,,Idźmy naprzód z nadzieją’’

8 października cała nasza społeczność szkolna wzięła udział w Gminnych Obchodach XVII Dnia Papieskiego pod hasłem ,,Idźmy naprzód z nadzieją’’.  Święto poprzedzone było uroczystą Mszą św. o godz. 1400 w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Ostrobramskiej w Szufnarowej, koncelebrowaną przez ks. bpa K. Górnego. Podczas mszy św. Zostały uroczyście wprowadzone poświęcone relikwie Świętego Jana Pawła II.

 Po mszy św. Zebraliśmy się pod szkołą przed tablicą Św. Jana Pawła II poszczególne delegacje : przedstawiciele samorządu uczniowskiego, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Samorządu Gminnego, Samorządu Powiatowego, KGW, OSP oraz poseł na sejm RP pan  Zbigniew Chmielowiec  złożyli kwiaty. Kolejny etap obchodów odbył się na Sali gimnastycznej. Po powitaniu gości przez Dyrektora Szkoły M. Książek Grupa Teatralna z Kozłówka przedstawiła program słowno-muzyczny poświęcony życiu i twórczości Św. Jana Pawła II. Następnie głos zabrali p. wójt M. Kut, poseł Zbigniew Chmielowiec. Cała uroczystość przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze. Relacja z obchodów XVII Dnia Papieskiego znajduje się na stronie: http://itvpoludnie.pl/wiadomosci/Gminne-obchody-Dnia-Papieskiego-w-Szufnarowej,4422/

Zobacz foto w galerii zdjęć! - http://www.spszufnarowa.pl/?view=gallery&id=78

 
2017-10-16
admin,
 
Zapraszamy na szkolenie kompetencji rodzicielskich
Wychowanie dziecka nie jest łatwe. Bliskie relacje oraz częste i intensywne kontakty często stają się powodem spięć i konfliktów lub wycofania, braku otwartości. Często pomimo szczerych chęci i dużych wysiłków rodzice czują się bezradni, doświadczają frustracji i złości. Dlaczego moje dziecko mnie nie słucha? Dlaczego się tak zachowuje? Dlaczego nie chce ze mną rozmawiać?
Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” i Fundacja im. Jana Grudysza oraz Gmina Wiśniowa zapraszają na bezpłatne szkolenie dla rodziców z Gminy Wiśniowej z kompetencji rodzicielskich. Termin szkolenia: 21.10.2017, godz. 10.00 - 12.30. Miejsce szkolenia: Jazowa, Dom Ludowy
Udział rodziców jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.Prosimy o wypełnienie formularza, jeśli jesteście Państwo zainteresowani uczestnictwem w bezpłatnym warsztacie dla rodziców,  który znajduję się na stronie internetowej Fundacji Rozwoju „Dobre Życie” http://www.dobrezycie.org/aktywni-lokalnie/warsztaty-dla-rodzicow
Jeśli masz pytania, wątpliwości, skontaktuj się z nami: bpiech@dobrezycie.org lub 501-253-932
Wpisał admin: 
mgr Piotr Ziemba
 
2017-10-12
admin,
 
Nowy Rok szkolny 2017/2018

Wszystko co dobre szybko się kończy. Za nami wakacje. Koniec luzu, zabaw i beztroski. Przed nami kolejny rok szkolny. A w nim wiele zmian: powitamy klasę siódmą, będą nowi nauczyciele i wychowawcy. Czas pakować plecaki. Sprawdź aktualny podział godzin w zakładce "Dla ucznia". Administrator życzy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły nowych sił do pracy oraz wielu sukcesów w nowym roku szkolnym. Przypominam, że rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się 4 września 2017 r.

O godzinie 7.30 będzie msza św. w kościele a po niej inauguracja roku na hali sportowej.

 
2017-08-31
admin,
 
Wakacje

Doczekaliśmy się... Skończył się kolejny rok szkolny. Przed nami wakacyjny odpoczynek. Pamiętajmy o zachowaniu  bezpieczeństwa. Nie możemy wyłączać myślenia. Zdrowy rozsądek na każdym kroku. Radosnego, spokojnego wypoczynku, by naładować akumulatory i  za dwa miesiące powrócić do pracy w kolejnym roku szkolnym.

 
2017-06-22
admin,
 
Klaudia Furtek - wyróżniona za szczególne wyniki w nauce.

Uczennica klasy VI Klaudia Furtek została wyróżniona i reprezentowała naszą szkołę i Gminę Wiśniowa w 35 Sesji Powiatu strzyżowskiego w ramach programu "Najzdolniejsza młodzież powatu strzyżowskiego".

Relację z uroczystego wręczenia nagród uzdolnionej młodziezy można obejrzeć na stronie:  http://itvpoludnie.pl/wiadomosci/Najzdolniejsza-Mlodziez-Powiatu-Strzyzowskiego-2017,4120/

 
2017-06-14
admin,
 
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”

 

Klaudia Furtek uczennica klasy VI naszej szkoły 

zajęła I miejsce w kategorii szkół podstawowych w  Eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Klaudia  reprezentować będzie  powiat strzyżowski w eliminacjach wojewódzkich OTWP w kategorii szkół podstawowych, które odbędą się 19 maja br. w Krośnie.
Życzymy powodzenia i przejścia do finału krajowego OTWP.

 
2017-05-12
admin,
 
Konkurs wiedzy pn. "Historia mojej Małej Ojczyzny"

Z inicjatywy p. Mariana Irzyka oraz pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy Wiśniowa w dniu 10 maja 2017 r.  odbył się Drużynowy konkurs wiedzy pn. "Historia mojej Małej Ojczyzny".

W rywalizacji wzięły udział szkoły podstawowe i gimnazjum z naszej gminy.

Drużyna naszej szkoły w składzie: Oliwia Depowska, Klaudia Furtek, Jakub Król, Kacper Wąś zajęła II miejsce.

Serdecznie gratulujemy!

Oficjalne rozdanie nagród ufundowanych przez Ośrodek Kultury odbędzie się podczas Majówki w Kozłówku w dniu 20 maja 2017 roku.

 
2017-05-11
admin,
 
Nasz sukces w wojewódzkim konkursie

Klaudia Furtek uczennica klasy VI została Finalistą Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla szkół podstawowych województwa podkarpackiego.
Gratulujemy sukcesu uczennicy i pani J.Nowak-Jajko.

 
2017-05-09
admin,
 
Powiatowe eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2017

Kolejne zawody z Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym za nami. Turniej odbył się 21 kwietnia 2017r. na placu pod DK Sokół w Strzyżowie.

W zawodach wzięło udział piętnaście szkół podstawowych oraz sześć szkół gimnazjalnych z powiatu strzyżowskiego.
W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Szkoła Podstawowa z Gwoźnicy Górnej, przed Szkołą Podstawową nr 2 z Wysokiej Strzyżowskiej oraz Szkołą Podstawową z Wiśniowej. Szkoła w Szufnarowej reprezentowana była przez Jakuba Króla, Kacpra Saletnika, Natalię Żurawską oraz Oliwię Olech.
Nasi uczniowie spisali się dobrze, niestety nie wystarczyło to do zajęcia miejsca na podium.

W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężył Dobrzechów przed Wiśniową i Stępiną.

Indywidualnie najlepiej wypadli Paulina Dziok ze Stępiny (w kategorii szkół gimnazjalnych) oraz Paweł Kowalczyk, również ze Stępiny (szkoły podstawowe).

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

 
2017-04-25
admin,
 
Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

 

W sobotę 22 kwietnia 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W turnieju uczestniczyli zwycięzcy eliminacji  gminnych. Łącznie w eliminacjach powiatowych wzięło udział 12 uczestników z podziałem na 3 grupy: I grupa (szkoły podstawowe) – 4 uczestników, II grupa (gimnazja) – 5 uczestników, III grupa (szkoły ponadgimnazjalne) – 3 uczestników.

Zgodnie z regulaminem OTWP, turniej przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym  etapie uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test przygotowany przez pracowników Komendy Powiatowej PSP w Strzyżowie, składający się z 25 pytań dla grupy I, 30 pytań dla grupy II, 35 pytań dla grupy III. Z kolei w drugim etapie uczestnicy mieli za zadanie odpowiadać na pytania ustne zadawane przez komisje.

Po dokonaniu oceny prac pisemnych oraz ustnych rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawiała się następująco:

I grupa – Szkoły Podstawowe

I miejsce– Klaudia Furtek – Gmina Wiśniowa – 18+13 pkt

II miejsce– Patrycja Pietrasz – Gmina Niebylec – 17+11 pkt

III miejsce– Marcin Górka – Gmina Strzyżów – 16+4 pkt

Klaudia Furtek reprezentować będzie  powiat strzyżowski w eliminacjach wojewódzkich OTWP w kategorii szkół podstawowych, które odbędą się 19 maja br. w Krośnie. Życzymy powodzenia i przejścia do finału krajowego OTWP.

 
2017-04-22
admin,
 
Udział w spotkaniu ekologicznym.

Uczniowie klasy V i VI brali udział w spotkaniu z przedstawicielem polskiej organizacji ekologicznej  w ramach projektu budowania Pokolenia EKOXXI. Organizacja ta zajmuje się ochroną i sadzeniem drzew. Projekt "Święto Drzewa - wśród pól" zwraca szczególną uwagę na rolę zadrzewień i zakrzewień śródpolnych w ochronie bioróżnorodności na terenach rolniczych, w szczególności w kontekście zmian klimatu. Uczniowie zapoznali się z tą tematyką oglądając ciekawą prezentację multimedialną.Zdjęcia można zobaczyć w galerii.

 
2017-03-02
admin,
 
Gminne drużynowe zawody w tenisa stołowego.

20 lutego 2017r. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej  odbyły się gminne drużynowe  zawody w tenisa stołowego.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VI.

Dziewczęta w składzie: Furtek Klaudia  i Ząbik Aleksandra zajęły II miejsce.

Chłopcy :

Kamil Mucha i Piękoś Szymon

zajęli  I  miejsce.

Obie drużyny awansowały do zawodów powiatowych.

 
2017-02-20
admin,
 
Zaproszenie na Jasełka.

 

Społeczność uczniowska

Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła II w Szufnarowej

ma zaszczyt zaprosić

mieszkańców wsi Szufnarowa

na „JASEŁKA”

związane z tradycją bożonarodzeniową,

wystawiane przez uczniów naszej szkoły

w dniu 15.01.2017 roku o godz. 14 00

w budynku OSP.

 
2017-01-10
admin,
 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

 

Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, dotyczącego wspierania
w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży. Zakupiono ponad trzysta pozycji książkowych. Każdy uczeń może znaleźć coś interesującego dla siebie. Zachęcamy wszystkich do czytania, a rodziców do motywowania swoich dzieci, aby korzystały z naszej biblioteki. Nowe książki cieszą się zainteresowaniem uczniów.

Zobacz zdjęcia w galerii.

 
2016-12-16
admin,
 
Spotkanie z podróżnikiem

"Na pograniczu - Polska, Niemcy i Czechy"  -  taki tytuł nosiła prezentacja przedstawiona przez zaprzyjaźnionego podróżnika - p. Bartka Machowskiego.

Podczas prelekcji uczniowie poznali zabytki Henrykowa, Zgorzelca, Drezna i Pragi. Piękne  kamieniczki i kościoły - unikatową drewnianą świątynię, która może pomieścić ponad 7 tysięcy ludzi. Zobaczyli najstarsze drzewo  w Polsce - Cis Henrykowski – okaz drzewa  z gatunku cis pospolity. Rośnie oparty o dom we wsi Henryków Lubański niedaleko Lubania. Jego wiek szacuje się na około 1250 lat.

Zainteresowaniem cieszyły się także zdjęcia obrazujące zmiany krajobrazu spowodowane wydobyciem węgla brunatnego, a także skutki powodzi jaka nawiedziła sąsiadujące kraje w 2010 r.

 
2016-12-07
admin,
 
Warsztaty andrzejkowe w Szymbarku

Uczniowie klas III, IV, V, VI uczestniczyli w ciekawych warsztatach związanych ze zwyczajami ludowymi w wigilię św Katarzyny i św. Andrzeja. Dowiedzieli się jakie były dawniej zwyczaje andrzejkowe, np. lanie wosku, wróżby z talerzykami, z kołkami w płocie, mogli powróżyć sobie z obierek jabłka. W Skansenie Wsi Pogórzańskiej zwiedzili stare chaty, zapoznali się z życiem i codzienną pracą mieszkańców. Dowiedzieli się co oznacza "kurna chata", klepisko. Zdjęcia znajdują się w galerii.

 
2016-11-28
admin,
 
Święto Niepodległości

Uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w pięknej, patriotycznej akademii z okazji 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Akademię przyedstawiła klasa VI pod kierunkiem p. Jolanty Nowak - Jajko.

 
2016-11-10
admin,
 
Boa wcale nie taki straszny.

W naszej szkole odbył się pokaz gadów. Można było zobaczyć i pogłaskać gekona,węża zbożowego lub boa dusiciela. Wielu uczniów odważyło się nie tylko pogłaskać gada ale założyć nawet na szyję. Zobacz zdjęcia w galerii.

 
2016-10-26
admin,
 
XVI Dzień Papieski

Relacja z ochodów XVI Dnia Papieskiego pod hasłem "Jan Paweł II - Bądźcie świadkami miłosierdzia" znajduje się na stronie: http://itvpoludnie.pl/wiadomosci/Obchody-XVI-Dnia-Papieskiego-w-Szufnarowej,3609/.

 
2016-10-09
admin,
 
Dzień Papieski

W niedzielę 9 października 2016 r. wszyscy uczniowie naszej skoły biorą udział w XVI Dniu Papieskim pod hasłem " Bądźcie świadkami miłosierdzia". Wyruszamy z Pocztem Sztandarowym spod szkoły do kościoła
o godzinie 1045. Po Mszy św. wracamy do szkoły, gdzie nastąpi składanie wiązanek kwiatów pod tablicą
Św. Jana Pawła II a następnie na sali gimnastycznej będzie krótka akademia. Uczniowie z Pstrągówki będą mieć zapewniony dowóz. Autobus rozpocznie zbieranie uczniów o godz. 1000 od pierwszego przystanku, na którym wsiadają codziennie. Po uroczystości nastąpi odwóz do Pstrągówki.

 
2016-10-05
admin,
 
Konkurs ekologiczny

W dniu 23 września 2016 r. w Zespole Szkół w Warzycach odbyło się podsumowanie XXIII akcji o zasięgu wojewódzkim pod hasłem "Sprzątanie Świata - Polska " 2016 oraz rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego. Nasza uczennica z kl. V Karolina Świrad zdobyła II miejsce w konkursie na wykonanie makiety. Gratulujemy sukcesu.

 
2016-09-23
admin,
 
Pokazy chemiczne

W dniu 12 września 2016 r. uczniowie klas IV - VI uczestniczyli w pokazie chemicznym prowadzonym przez studentki Technologii Chemicznej na Politechnice Rzeszowskiej, panie: Magdalenę Jurasz i Justynę Dziadosz w ramach programu:"Projektor " wolontariat studencki". Zobacz zdjęcia w galerii.

 
2016-09-12
admin,
 
Początek roku szkolnego 2016-2017

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2016/2017.

Msza Św. w kościele o godz. 800 następnie przemarsz z pocztem sztandarowym do szkoły. Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego nastąpi na sali gimnastycznej. Do pobrania aktualny podział godzin.

 
2016-08-30
admin,
 
Historia szkoły łączy pokolenia

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Społeczność Uczniowska i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Szufnarowej
zapraszają wszystkich na program pt. "Historia szkoły łączy pokolenia",
który odbędzie się w dniu 22 maja 2016 r. o godzinie 15.00
w Domu Kultury w Szufnarowej (remiza OSP).
W programie inscenizacji "Jak to dawniej w szkole było"
będą występy uczniów wszystkich klas oraz absolwentów.

 
2016-05-19
admin,
 
XIII Rajd pieszy 2016

6 lutego 2016 r. grupa wędrowców z naszej szkoły pod opieką p. Barbary Ruszała i p. Zenona Petki uczestniczyła w XIII rajdzie pieszym do Pstrągowej. Trasę około 12 km. pokonano w czasie 2 i pół godziny.

 
2016-02-06
admin,
 
Książki naszych marzeń

Nasza szkoła, w roku szkolnym 2015/2016, uczestniczy w programie "Książki naszych marzeń".

Promuje on czytelnictwo wśród uczniów szkół podstawowych dzięki doposażeniu bibliotek szkolnych w nowe,

ciekawe książki wybrane przez uczniów.

Takie książki powinny rozbudzać ciekawość ucznia, wciągać, inspirować, wdrażać nawyk czytania.

Książka niesie czytelnikowi informacje o wszystkich dziedzinach życia, o wszystkich rodzajach zjawisk, o różnych krajach,

o czasach odległych o miliony lat. Możemy sobie wybrać najlepszych informatorów, najlepszych w świecie specjalistów,

autorów najwybitniejszych dzieł i rozpraw.

Za otrzymane z programu fundusze zakupiono do biblioteki szkolnej 106 książek.

"Książki naszych marzeń" - to pozycje bliskie uczniom, już cieszą się ich dużym zainteresowaniem, na bieżąco są wypożyczane.

 
2016-01-15
admin,
 
Edukacja Ekologiczna w Szkole Podstawowej w Szufnarowej.

W dniu 9 grudnia 2015 roku w Szkole Podstawowej w Szufnarowej odbyły się zajęcia edukacyjne na temat walorów przyrodniczych i kulturowych Czarnorzecko " Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, w którego otulinie położona jest ta miejscowość. Prelekcję wysłuchało 40 uczniów wraz z 3 opiekunami. Spotkanie było okazją do przekazania materiałów edukacyjnych i promocyjnych dla dzieci i szkoły a w ramach nawiązanej stałej współpracy dla Muzeum Parafialnego Izby Pamięci w Szufnarowej. Uzgodniono też plany dalszej współpracy w roku przyszłym.

 
2015-12-09
admin,
 
Kolejny sukces Marii Koziarz

MARIA KOZIARZ - uczennica klasy VI została LAUREATEM WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO w roku szkolnym 2014/2015.

 
2015-05-20
admin,
 
Mamy finalistę konkursu.

MARIA KOZIARZ - FINALISTKĄ WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO

Z dumą informuję, że Maria Koziarz - uczennica klasy V Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szufnarowej - została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego. Pierwszym sukcesem naszej uczennicy był udział w szkolnym etapie w/w konkursu, dzięki czemu została zakwalifikowana na etap rejonowy, który odbył się w Rzeszowie. Dobry wynik w II etapie dał Marii kwalifikacje do III etapu Wojewódzkiego. Na szczeblu wojewódzkim konkursu Maria uzyskała zaszczytny tytuł FINALISTY.

W historii naszej szkoły to bardzo wysokie osiągnięcie uczennicy, która rozwija swoje zainteresowania przyrodnicze, tym bardziej, że Maria jest uczennicą klasy V.

Gratuluję uczennicy Marii Koziarz sukcesu w Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczym i życzę dalszych osiągnięć . Nauczyciel przyrody

 
2014-04-18
admin,
 
Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

W dniu 30 października 2012 r. Szkoła uzyskała Wojewódzki Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie.


 
2012-11-05
admin,
 
Dęby Katyńskie


W dniu 28 kwietnia 2010r. przy naszej szkole zostały posadzone dwa dęby na pamiątkę zamordowanym w Katyniu oficerom pochodzącym z Szufnarowej.

Byli to kpt. Andrzej Górka i ppor. Jan Pitera.

 
2010-04-28
admin,
 
 
Dziś jest:
Niedziela
20
Października 2019
292 dzień roku
pozostało: 72 dni
Imieniny:
Ireny, Kleopatry, Witalisa
Ankiety
Gdzie spędziłaś/eś wakacje?
Nad morzem
W górach
U rodziny
W domu
Głosuj